ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням біржового комітету

ТБ «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ»

Протокол № 5 від «20» квітня 2021 року

Голова біржового комітету               В.В. Макарчук

РЕГЛАМЕНТ

організації та проведення відкритих електронних біржових торгів з продажу необробленої деревини  на товарній біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» з використанням електронної торгової системи ДП «ЛІАЦ»

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Цей регламент регулює організацію та проведення біржових торгів на Товарній біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» за допомогою електронної торгової системи ДП «ЛІАЦ» шляхом використання запропонованих сервісів та налаштувань.
 2. Регламент розроблений у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Статуту Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ», та з урахуванням норм Закону України «Про товарну біржу», інших актів законодавства України.
 3. Проведення біржових торгів здійснюється за електронної торгової системи ДП «ЛІАЦ» в режимі реального часу у мережі Інтернет.
 4. Організатор біржових торгів здійснює оприлюднення інформації для зареєстрованих користувачів на базі ЕТМ стосовно запланованих біржових торгів та виставлення лотів, що пропонуються для продажу на базі ЕТМ не пізніше, ніж за три банківські дні до дня проведення біржових торгів. Інформація про заплановані електронні торги на базі ЕТМ додатково оприлюднюється на офіційному сайті Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» за посиланням: http://www.ex-polissya.com.ua/
 5. Інформація про лот запропонований для реалізації на базі ЕТМ містить інформацію стосовно:

– Найменування продукції

– Обсягу, кількості та об’єму продукції;

– Кількісні та якісні характеристики;

– Асортимент;

– Початкову ціну за одиницю продукції та весь лот (за умови наявності в лоті кілька одиниць продукції);

– Крок аукціону ;

– Базові умови поставки;

 1. Учасник ЕТМ/Продавець вправі запропонувати власні умови для реалізації лоту в залежності від виду продукції в обсязі дозволеному сервісом ЕТМ.
 2. Зареєстровані користувачі отримують повідомлення в особистому кабінет про заплановані біржові торги на базі ЕТМ.
 3. Будь-який учасник, який реєструється для участі в торгах, підтверджує, що ознайомлений з даним Регламентом та визнає його.
 4. Регламент є обов’язковим до виконання всіма учасниками відкритих електронних біржових торгів.

 

2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

Електронно-торговий майданчик (ЕТМ) – програмно-апаратний комплекс м електронної торгової системи ДП «ЛІАЦ», який функціонує в мережі Інтернет, та забезпечує оператору та учасниками використання сервісів ЕТМ в режимі реального часу «on-line» шляхом обміну інформацією стосовно процесу проведення біржових торгів, що знаходиться за посиланням: https://auc.ukrforest.com

Електронні біржові торги (аукціон) – продаж необробленої деревини з використанням електронної торгової системи в режимі реального часу у мережі Інтернет;

Учасник ЕТМ – покупець/продавець що є зареєстрований користувачем ЕТМ та являється членом Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» в розумінні Закону України «Про товарну біржу».

Покупець – суб’єкт господарської діяльності – переробник деревини, незалежно від форми власності, резидент України (надалі – Покупець), який бажає придбати необроблену деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до умов біржових торгів від свого імені та за власний рахунок і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не порушено справу про банкрутство/санацію та відповідає вимогам цього Регламенту.

Продавець – лісогосподарське підприємство, постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю деревини на території України.

Оператор ЕТМ – кваліфікований спеціаліст-працівник Організатора біржових торгів, який за допомогою сервісів ЕТМ забезпечує функціонування системи під час проведення біржових торгів.

Організатор біржових торгів – Товарна біржа «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» яка здійснює наповнення ЕТМ інформацією стосовно проведення біржових торгів, надання організаторської допомоги учасникам ЕТМ в частині вступу в члени товарної біржі.

Авторизаційні дані – сукупність інформації (персональні дані) стосовно користувача, які дають змогу ідентифікувати учасника біржових торгів за допомогою сервісів ЕТМ, відповідальність за внесення яких несе користувач системи під час здійснення реєстрації в ЕТМ.

Винагорода організатора – грошова сума, що сплачується учасником біржових торгів на користь Організатора за організацію та проведення біржових торгів, виходячи з кількості та остаточної ціни придбаних лотів.

Гарантійний внесок – спосіб забезпечення потенційним учасником (покупцем) біржових торгів свого зобов’язання стосовно придбання замовленого лоту за допомогою сервісів ЕТМ.

Реєстраційний внесок – фіксована грошова сума, що сплачується на користь Організатора біржових торгів за проведення реєстрацію учасника ЕТМ/покупця участі в біржових торгах.

Членський внесок – грошова сума, що сплачується учасником ЕТМ на користь Організатора біржових торгів за членство в Товарній біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» за одну біржову сесію з метою отримання права на укладення біржових угод.

Біржова/аукціонна сесія – тимчасовий інтервал біржового дня впродовж якого укладаються угоди на базі ЕТМ.

Особистий кабінет користувача – персоніфікований профіль зареєстрованого користувача ЕТМ, що містить інформацію стосовно: кількості та вартості придбаних лотів, авторизаційних даних, підписку на проведення біржових торгів, повідомлення від Організатора біржових торгів та іншу інформацію, історії проведення біржових операцій, що стосується такого користувача.

Заявка на продаж – документ встановленої організатором біржових торгів форми, що подається продавцем для участі у електронних біржових торгах.

Заявка на купівлю – документ встановленої організатором біржових торгів, що подається покупцем для участі у електронних біржових торгах.

Крок біржових торгів – величина, на яку змінюється вартість одиниці лісопродукції під час проведення електронних біржових торгів;

Лот – партія необробленої деревини в розрізі сортиментів, згідно з чинними державними стандартами, що пропонується до продажу на електронних біржових торгах

Повідомлення про біржові торги – оприлюднення інформації про оголошені Організатором біржові торги на веб-сайті ЕТМ, із зазначенням його умов.

 

 

 1. УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

 

 1. Учасники беруть участь в біржових торгах самостійно або через своїх уповноважених осіб.
 2. З метою організації біржових торгів та участі в них Продавці укладають з Організатором договір на організацію та проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини.
 3. З метою участі в електронних аукціонах, Учасники зобов’язані отримати доступ до електронної торгової системи, шляхом подання електронної заявки.
 4. Всі учасники мають бути акредитовані на товарній біржі «Універсальна-Полісся». Для акредитації учасники подають наступні документи :
 • засвідчена копія Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або виписка з Державного реєстру підприємств та організацій України (юридичної особи або фізичної особи–підприємця);
 • засвідчені копії установчих документів;
 • копія довідки про взяття на облік платника податків/витяг з реєстру платника податків (ПДВ, єдиний податок та інше);
 • довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягів фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал;
 • документ, що підтверджує наявність деревообробного обладнання та її потужність (куб.м./день);
 • довідка з банківськими реквізитами.
 • при необхідності інші документи, визначені Організатором, які дозволяють ідентифікувати Покупця, як переробника деревини.

 

 1. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ В БІРЖОВИХ ТОРГАХ ТА ПОРЯДОК ЇХ ДОПУСКУ

 

 1. З метою участі в біржових торгах на базі ЕТМ, користувач ЕТМ обирає за власним бажанням доступні біржові торги за запропонованими для реалізації лотами.
 2. За обраними лотами користувач за допомогою сервісу ЕТМ формує власну заявку на участь в запропонованих біржових торгах. Подача заявки свідчить про намір та добровільну згоду на вступ до членів Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ». на одну біржову (аукціонну) сесію.
 3. Заявки, які не відповідають вимогам цього Регламенту, подані після закінчення встановленого терміну, не забезпечені гарантійними внеском чи іншими необхідними платіжками, у разі їх встановлення – Організатором не приймаються, а учасники до аукціону за відповідними лотами не допускаються.
 4. Заявка на купівлю не може бути меншою, ніж розмір одного лота.
 5. Учасники, які подали заявки, погоджуються з умовами участі в аукціоні, засвідчують безумовну згоду на обробку їх персональних даних, виконання цього Регламенту, підтверджують юридичну значимість своїх дій під час участі в аукціоні, зокрема вчинених засобами електронної торгової системи, а також їх наслідки.
 6. Заявки для участі у електронному аукціоні подаються засобами ЕТС (електронної торгової системи). Після формування заявки на купівлю у ЕТС, учасник зобов’язаний її роздрукувати, підписати, скріпити печаткою (за наявності) та разом із платіжними документами, які підтверджують сплату гарантійного внеску, у разі необхідності, інших внесків (платежів).
 7. Відповідальність за інформацію зазначену в заявці на продаж та внесену на підставі неї інформацію в аукціонний бюлетень несе Продавець.
 8. Приймання заяв про участь в аукціоні припиняється за день до його проведення, якщо інше не зазначено у повідомленні про аукціон.
 9. Допуск користувачів, які бажають придбати деревину породи «дуб», буде надаватися, лише при наявності акту огляду деревини, відповідного продавця (лісокористувача).
 10. Допуск користувача ЕТМ до участі в біржових торгах здійснюється за умови внесення на рахунок Організатора біржових торгів суми гарантійного внеску в розмірі 50% від загальної суми замовлених лотів і сплати реєстраційного внеску в розмірі 400 грн. 00 коп.
 11. Сума гарантійного та реєстраційного внеску вказується в сформованій користувачем ЕТМ заявці на участь в біржових торгах та підлягає до обов’язкової сплати на рахунок Організатора не пізніше ніж за один банківський день до дня проведення біржових торгів.
 12. Сума гарантійного та реєстраційного внеску вважається отриманою Організатором у разі її зарахування на рахунок Організатора не пізніше ніж за одну годину до години проведення біржових торгів визначеної в публікації на базі ЕТМ.
 13. У разі відсутності на рахунку Організатора вищевказаних сум гарантійного та реєстраційного внеску на годину початку проведення біржових торгів, учасник який прострочив вищевказану сплату у визначений цим регламентом строк не допускається до проведення біржових торгів. У разі якщо по технічним причинам такі біржові торги були проведенні за відсутності відповідних внесків, результати таких торгів будуть анульовані, а лот за згодою Продавця виставляється до перепродажу на базі ЕТМ з повідомлення учасників ЕТМ, що заявляли намір про купівлю даного лоту.
 14. Учасники аукціону, які не виконали вимоги щодо сплати гарантійного внеску чи внесення інших платежів (при їх встановленні), порушили вимоги цього Регламенту, та інших зобов’язань з Організатором біржових торгів до участі в аукціоні не допускаються.
 15. За порушення умов Договору купівлі-продажу необробленої деревини заготівлі попереднього кварталу (відповідно до офіційного звернення Продавця) та/або цього Регламенту, Організатор може застосовувати до Учасника штрафні санкції, встановлювати тимчасові обмеження, щодо участі в електронних біржових торгах, припиняти його доступ до електронної торгової системи. Після розв’язання всіх суперечок та розбіжностей доступ до ЕТМ надається протягом – 1 (одного) дня.
 16. До аукціону допускаються учасники, які виконали всі вимоги визначені цим Регламентом.

 

 1. ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ НА БАЗІ ЕТМ

 

 1. Покупець, який бажає взяти участь в електронному аукціоні надає Організатору заявки на купівлю засобами електронної торгової системи. Заявка на купівлю вважається поданою після її підтвердження та збереження у електронній торговій системі, виконання фінансових зобов’язань учасника, а також інших вимог цього Регламенту є обов’язковим для учасника. Заявка не оформлена належними чином чи подана з порушенням умов Регламенту – вважається не поданою.
 2. Подання заявок засобами електронної торгової системи здійснюється за допомогою персональних параметрів доступу. З метою документального підтвердження заявок учасників Організатор може вимагати заявки у письмовій формі, що підписані та скріплені печаткою.
 3. Реєстрація учасників перед початком аукціону здійснюється у електронній торговій системі. До аукціону в електронній формі допускаються учасники, які виконали всі вимоги, встановлені цим Регламентом та договорами з Організатором.
 4. Покупець має право брати участь в аукціоні лише за тими лотами, які зазначені в його заявці на купівлю, якщо інше не визначено Продавцем або Організатором. Дії Покупця, які не відповідають його заявці не приймаються до уваги електронною торговою системою та не спричиняють зміни ціни лоту та вчинення правочину.
 5. Торги можуть відбуватися по всім лотам одночасно або згідно оприлюдненого Організатором графіку. За рішенням Організатора, торги по лотам окремих Продавців, щодо певної номенклатури чи породи можуть проводитися у різний час (торгові періоди) протягом однієї аукціонної сесії.
 6. Під час проведення аукціону в електронній формі вартість одиниці лісопродукції змінюється відповідно кроку аукціону, що відображається в електронній торговій системі. Кількість кроків не обмежується.
 7. Протягом аукціонної сесії Покупець має право торгуватися за відповідним лотом шляхом підвищення власної цінової пропозиції засобами електронної торгової системи.
 8. Торг з продажу лота вважається закінченим у строк, встановлений електронною торговою системою, з фіксацією останньої зміни цінових пропозицій та учасника, що здійснив такі зміни. Переможцем аукціону по відповідному лоту визнається учасник, який запропонував за нього найвищу ціну та його пропозиція була зафіксована в процесі аукціонної сесії.
 9. У випадку коли для участі у аукціоні подано заявку на участь від одного Покупця (єдиного претендента), який підтвердив запропоновану ним цінову пропозицію, аукціон вважається таким, що відбувся, а Покупець – Переможцем торгу по відповідному лоту за запропонованою та підтвердженою ним ціновою пропозицією. З такого Переможця стягується винагорода Організатора у порядку встановленому цим Регламентом.
 10. З моменту визначення електронною торговою системою переможця торгу по відповідному лоту вважається, що Продавцем і Покупцем досягнуто згоди щодо усіх істотних умов правочину, та сторони несуть відповідальність за подальше виконання даної угоди.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

 1. Після завершення біржової сесії на базі ЕТМ, учасник який придбав заявлені ним лоти зобов’язаний на протязі семи банківських днів внести на рахунок Організатора, суму винагороди у розмірі – 0,7 % та 0,5 % членського внеску від продажної/кінцевої вартості придбаних лотів
 2. Організатор має право здійснити відрахування сум винагороди та членського внеску з залишкової суми гарантійної внеску. Залишок суми гарантійного внеску повертається учаснику ЕТМ на протязі 7 банківських днів
 3. Сума гарантійного внеску по непридбаним лотам повертається учаснику ЕТМ у разі, якщо останнім не було придбаного жодного лоту за наслідком конкурентного торгу.
 4. Після завершення біржових торгів на базі ЕТМ на протязі семи банківських днів здійснюється оформлення документів за наслідком проведеної біржової сесії, зокрема:

– Аукціонне свідоцтво переможця біржових торгів;

– Договір купівлі-продажу та графік поставки продукції;

– Акт наданих послуг;

– Рахунок.

 1. На першому етапі за наслідком проведення біржових торгів переможця/учаснику ЕТМ надсилаються Акт виконаних робіт та рахунок. Рахунок надсилається у разі наявності заборгованості перед Організатором.
 2. На другому етапі за умови сплати винагороди Організатора та членського внеску виготовляються Аукціонне свідоцтва та договір поставки продукції (3 екз.), які засобами поштового зв’язку та/або кур’єрською доставкою надсилаються продавцям відповідно придбаних лотів.
 3. Учасник ЕТМ/покупець та продавець/ самостійно укладають договір поставки придбаного лоту/лотів за характеристикою, ціною та умовами придбаного лоту. Укладений договір підлягає реєстрації на Товарній біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ».
 4. У разі відмови учасників ЕТМ від сплати передбачених п.п. 1 Розділ 7 внесків, результати біржових торгів по придбаним таким учасникам лотам анулюється, а сума гарантійного внеску зараховується на користь Продавця та Організатора в рівних частках. В такому випадку за згодою продавця відповідно лота виставляють до повторного торгу на базі ЕТМ, про що повідомляються інші учасники, що були заявлені на такі лоти у разі їх наявності.
 5. У разі відмови переможця біржових торгів від підписання договору поставки, біржові торги за такими лотами анулюється за поданням продавця.
 6. У разі систематичного невиконання покупцем правил передбачених цим Регламентом та/або умов Договору поставки, такий учасник може бути позбавлений права брати участь в біржових торгах на базі ЕТМ.

 

7.ІНШІ УМОВИ

 

 1. Цей регламент є основним документом що регулює порядок здійснення біржових операцій на базі ЕТМ.
 2. Регламент є чинним документом для всі зареєстрованих учасників ЕТМ стосовно користування сервісами програмно-апаратно комплексу.
 3. Зміни та доповнення до цього Регламенту вносять не пізніше ніж за один день до дня проведення біржових торгів на базі ЕТМ. Всі зміни (доповнення), що вносяться Організатором до Регламенту, набувають чинності і стають обов’язковими для всіх учасників.
 4. Надаючи документи на реєстрацію в електронних торгах а також відповідну заявку на купівлю/продажу – учасники гарантують, що під час використання електронної торгової системи та вчинення з її допомогою дій, вони здійснюють роботу через власні персональні комп’ютери з використанням ліцензійного програмного забезпечення, якщо таке вимагається згідно законодавства про авторське та суміжні права.
 5. Порушення цього Регламенту позбавляє учасника права апелювати щодо виявлених з його боку під час проведення біржових торгів, технічних збоїв та затримок роботи електронної торгової системи.
 6. Для надійного зв’язку комп’ютера учасника із електронною торговою системою необхідно використовувати останні (оновлені) версії браузерів Google Chrome, Mozilla Firefox.. Доступ до електронної торгової системи повинен організовуватися учасником через відкриті канали доступу в мережі Інтернет без використання анонімних засобів: анонімних мереж, мережі та браузера Тог, І2Р, Obfsproxy та їм подібних анонімайзерів, плагінів до браузерів з функціями анонімного доступу, плагінів з блокуванням трафіку чи частин трафіку, блоків, соокіез, аплетів, потоків та інше, використання приватного перегляду сторінок в браузері при відкритті сайту електронної торгової системи, анонімних ргоху-серверів, VPN каналів, VPN шлюзів та VPN тунелів, прихованих ІР-адресів, використовувати при доступі до електронної торгової системи безпечного Інтернет-серфінгу та інших засобів анонімного доступу.
 7. Учасник повинен вживати заходів щодо запобігання обставин, які можуть перешкоджати функціонуванню електронної торгової системи, зокрема забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця учасника та унеможливити вірусні атаки на веб-сайт Організатора зі свого робочого місця, унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з робочого місця учасника, негайно повідомляти Організатора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню електронної торгової системи.
 8. Організатор має право призупинити технічний доступ учасника до електронної торгової системи або обмежити (повністю або частково) повноваження учасника з доступу до електронної торгової системи у випадку порушення учасником цього Регламенту, у разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника до електронної торгової системи, а також при виникненні інших обставин, що перешкоджають функціонуванню електронної торгової системи. Технічний доступ учасника до електронної торгової системи може бути відновлено тільки після врегулювання ситуації, що склалася.
 9. Порушення цього Регламенту позбавляє учасника права апелювати щодо виявлених з його боку під час електронного аукціону технічних збоїв та затримок роботи електронної торгової системи.
 10. Організатор не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх зобов’язань, що є наслідком обставин непереборної сили, відомих як форс-мажор загальнодержавного, регіонального, місцевого або об’єктного рівнів, техногенного, природного, військового чи соціально-політичного характеру, змін чинного законодавства, дій або бездіяльності державних органів, що перешкоджають виконанню зобов’язань або роблять неможливим виконання своїх зобов’язань.
 11. Організатор не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника через розрив зв’язку між комп’ютером учасника та сервером Організатора. Учасник приймає на себе всі ризики, пов’язані з недостатньою надійністю доступу по каналах зв’язку Інтернет (розрив зв’язку) і негарантованою пропускною здатністю каналів зв’язку Інтернет (затримки в передачі даних).
 12. Організатор не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх зобов’язань за цим Регламентом, що є наслідком наступних обставин: технічних збоїв, що виникли внаслідок несправностей і відмов обладнання, збоїв і помилок програмного забезпечення, збоїв, несправностей і відмов систем зв’язку, енергопостачання, кондиціювання та інших систем життєзабезпечення з боку учасника.