ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Рішенням біржового комітету

ТБ «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ»

Протокол № 2 від «01» квітня 2021 року

 

Голова біржового комітету

 

__________________В.В. Макарчук

РЕГЛАМЕНТ

 

організації та проведення відкритих електронних біржових торгів з продажу необробленої деревини  на товарній біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» з використанням програмно –апаратного комплексу «EBP 17»

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Цей регламент регулює організацію та проведення біржових торгів на електронно-торговому майданчику Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» за допомогою програмно –апаратного комплексу «EBP 17» шляхом використання запропонованих сервісів та налаштувань.
 2. Регламент розроблений у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Статуту Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ», та з урахуванням норм Закону України «Про товарну біржу», інших актів законодавства України.
 3. Проведення біржових торгів здійснюється за допомогою програмно-апаратного комплексу ЕТМ, який функціонує в мережі Інтернет, власником інтелектуальних прав якого являється Товарна біржа «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ». ЕТМ є запатентованим продуктом у відповідності до вимог чинного законодавства України.
 4. Організатор біржових торгів здійснює оприлюднення інформації для зареєстрованих користувачів на базі ЕТМ стосовно запланованих біржових торгів та виставлення лотів, що пропонуються для продажу на базі ЕТМ не пізніше, ніж за три банківські дні до дня проведення біржових торгів. Інформація про заплановані електронні торги на базі ЕТМ додатково оприлюднюється на офіційному сайті Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» за посиланням: http://www.ex-polissya.com.ua/
 5. Інформація про лот запропонований для реалізації на базі ЕТМ містить інформацію стосовно:

– Найменування продукції

– Обсягу , кількості та об’єму продукції;

– Кількісні та якісні характеристики;

– Асортимент;

– Початкову ціну за одиницю продукції та весь лот (за умови наявності в лоті кілька одиниць продукції);

– Крок аукціону ;

– Базові умови поставки;

 1. Учасник ЕТМ/Продавець вправі запропонувати власні умови для реалізації лоту в залежності від виду продукції в обсязі дозволеному сервісом ЕТМ.
 2. Зареєстровані користувачі отримують повідомлення в особистому кабінет про заплановані біржові торги на базі ЕТМ.
 3. Будь-який учасник, який реєструється для участі в торгах, підтверджує, що ознайомлений з даним Регламентом та визнає його.
 4. Регламент є обов’язковим до виконання всіма учасниками відкритих електронних біржових торгів

 

2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

Електронно-торговий майданчик (ЕТМ) – програмно-апаратний комплекс «EBP 17», який функціонує в мережі Інтернет, та забезпечує оператору та учасниками використання сервісів ЕТМ в режимі реального часу «on-line» шляхом обміну інформацією стосовно процесу проведення біржових торгів, що знаходиться за посиланням: http://ebp17.com.ua

Електронні біржові торги (аукціон) – продаж необробленої деревини з використанням електронної торгової системи в режимі реального часу у мережі Інтернет;

Учасник ЕТМ – покупець/продавець що є зареєстрований користувачем ЕТМ та являється членом Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» в розумінні Закону України «Про товарну біржу».

Покупець – суб’єкт господарської діяльності – переробник деревини, незалежно від форми власності, резидент України (надалі – Покупець), який бажає придбати необроблену деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до умов біржових торгів від свого імені та за власний рахунок і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не порушено справу про банкрутство/санацію та відповідає вимогам цього Регламенту.

Продавець – лісогосподарське підприємство, постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю деревини на території України.

Оператор ЕТМ – кваліфікований спеціаліст-працівник Організатора біржових торгів, який за допомогою сервісів ЕТМ забезпечує функціонування системи під час проведення біржових торгів.

Організатор біржових торгів – Товарна біржа «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» яка є власником інтелектуальних прав на ЕТМ, здійснює наповнення ЕТМ інформацією стосовно проведення біржових торгів, здійснює функції технічної підтримки, методичного забезпечення стабільного функціонування ЕТМ, надання організаторської допомоги учасникам ЕТМ в частині вступу в члени товарної біржі.

Авторизаційні дані – сукупність інформації (персональні дані) стосовно користувача, які дають змогу ідентифікувати учасника біржових торгів за допомогою сервісів ЕТМ, відповідальність за внесення яких несе користувач системи під час здійснення реєстрації в ЕТМ.

Винагорода організатора – грошова сума, що сплачується учасником біржових торгів на користь Організатора за організацію та проведення біржових торгів, виходячи з кількості та остаточної ціни придбаних лотів.

Гарантійний внесок – спосіб забезпечення потенційним учасником (покупцем) біржових торгів свого зобов’язання стосовно придбання замовленого лоту за допомогою сервісів ЕТМ.

Реєстраційний внесок – фіксована грошова сума, що сплачується на користь Організатора біржових торгів за проведення реєстрацію учасника ЕТМ/покупця участі в біржових торгах.

Членський внесок – грошова сума, що сплачується учасником ЕТМ на користь Організатора біржових торгів за членство в Товарній біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» за одну біржову сесію з метою отримання права на укладення біржових угод.

Біржова сесія – тимчасовий інтервал біржового дня впродовж якого укладаються угоди на базі ЕТМ.

Особистий кабінет користувача – персоніфікований профіль зареєстрованого користувача ЕТМ, що містить інформацію стосовно: кількості та вартості придбаних лотів, авторизаційних даних, підписку на проведення біржових торгів, повідомлення від Організатора біржових торгів та іншу інформацію, історії проведення біржових операцій, що стосується такого користувача.

Заявка на продаж – документ встановленої організатором біржових торгів форми, що подається продавцем для участі у електронних біржових торгах.

Заявка на купівлю – документ встановленої організатором біржових торгів, що подається покупцем для участі у електронних біржових торгах.

Крок біржових торгів – величина, на яку змінюється вартість одиниці лісопродукції під час проведення електронних біржових торгів;

Лот – партія необробленої деревини в розрізі сортиментів, згідно з чинними державними стандартами, що пропонується до продажу на електронних біржових торгах

Повідомлення про біржові торги – оприлюднення інформації про оголошені Організатором біржові торги на веб-сайті ЕТМ, із зазначенням його умов.

 

 1. УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

 

 1. Учасники беруть участь в біржових торгах самостійно або через своїх уповноважених осіб.
 2. З метою організації біржових торгів та участі в них Продавці укладають з Організатором договір на організацію та проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини.
 3. З метою участі в електронних аукціонах, Учасники зобов’язані отримати доступ до електронної торгової системи, шляхом подання електронної заявки.
 4. Всі учасники мають бути акредитовані на товарній біржі «Універсальна-Полісся». Для акредитації учасники подають наступні документи :
 • засвідчена копія Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або виписка з Державного реєстру підприємств та організацій України (юридичної особи або фізичної особи–підприємця);
 • засвідчені копії установчих документів;
 • копія довідки про взяття на облік платника податків/витяг з реєстру платника податків (ПДВ, єдиний податок та інше);
 • довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягів фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал;
 • документ, що підтверджує наявність деревообробного обладнання та її потужність (куб.м./день);
 • довідка з банківськими реквізитами.
 • при необхідності інші документи, визначені Організатором, які дозволяють ідентифікувати Покупця, як переробника деревини.

 

4.ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

 

 1. Реєстрація користувача здійснюється за допомогою сервісу ЕТМ за посиланням http://ebp17.com.ua у вкладці «Реєстрація».
 2. Для здійснення реєстрації нового користувача необхідно мати зареєстровану поштову скриньку в мережі інтернет.
 3. Активації проведення реєстрації здійснюється шляхом надсилання повідомлення на вказану користувачем поштову скриньку.
 4. Продовження реєстрації здійснюється шляхом використання посилання, що надійшло на вказану користувачем поштову скриньку.
 5. За запропонованим посилання необхідно заповнити графу пароль та підтвердження паролю, вищевказані дані надалі будуть використовуватися як ідентифікатор доступу. Проведення реєстрації користувача надає дозвіл Організатору біржових торгів на використання та обробку персональних даних про що робиться відмітка користувачем при введенні авторизаційних даних в графі «Політика конфіденційності».
 6. В наступній графі користувач обирає «Тип користувача» в залежності від мети використання сервісів ЕТМ, та надалі здійснює заповнення персональних даних та реквізитів за запропонованим сервісом порядком. Відповідальність за вказані користувачем персональні дані, вірність написання, автентичність несе користувач.
 7. За бажанням користувач має можливість вказати додаткові дані, які є необхідними для Організатора біржових торгів та Оператора, при проведенні та організації біржових торгів.
 8. Після завершення етапу заповнення авторизаційних даних, слід очікувати активації особистого кабінету користувача. Активація особистого кабінету користувача буде завершена після перевірки оператором ЕТМ вірності вказаних персональних даних та реквізитів, про що буде надіслано повідомлення до особистого кабінету.
 9. Користувач використовуючи ідентифікатору доступу «назва поштової скриньки та вказаний користувачем при реєстрації пароль» має можливість доступу до особистого кабінету для зміни персональних даних у разі необхідності.
 10. У разі виникнення складнощів при реєстрації нового користувача чи використання сервісів ЕТМ, такий користувач має можливість отримати методично-консультативну допомогу від Організатора аукціону або переглянути тестовий режим «Реєстрації та використання ЕТМ» за посиланням http://ebp17.com.ua/page?p=help.
 11. Реєстрація нового користувача за допомогою сервісу ЕТМ свідчить про намір та добровільну згоду на вступ до членів Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ». Активація особистого кабінету користувача підтверджує надання дозволу на використання сервісів ЕТМ та прийняття в члени Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» на одну біржову (аукціонну) сесію.
 12. Відповідальність за передання ідентифікаторів доступу третім особам та їх неправомірне/протиправне використання шляхом фіктивних дій за допомогою сервісів ЕТМ, що спричинили шкоду іншим учасникам чи організатору біржових торгів, несе відповідний користувач системи.

 

 1. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ В БІРЖОВИХ ТОРГАХ ТА ПОРЯДОК ЇХ ДОПУСКУ

 

 1. З метою участі в біржових торгах на базі ЕТМ, користувач ЕТМ обирає за власним бажанням доступні біржові торги за запропонованими для реалізації лотами.
 2. За обраними лотами користувач за допомогою сервісу ЕТМ формує власну заявку на участь в запропонованих біржових торгах.
 3. За умови підтвердження сформованої користувачем заявки з обраними лотами, така заявка передається оператору ЕТМ для її опрацювання та підтвердження. Про підтвердження участі в біржових торгах учасник отримує відповідне повідомлення від оператора ЕТМ.
 4. Підтвердження користувачем сформованої заявки на придбання лотів автоматично свідчить про готовність придбати лот за стартової ціною.
 5. Сервіс ЕТМ містить уніфіковану форму заявку яка містить детальну інформацію стосовно особи користувача, запропонованих лотів, вартості реєстраційного внеску, гарантійного внеску, розміру біржової винагороди та членського внеску користувача та умови стосовно членства в товарній біржі, обробки персональних даних, відповідальності користувача ЕТМ, дозвіл на проведення фіксації процесу біржових торгів, згода з нормами цього регламенту, банківські реквізити для повернення гарантійного внеску.
 6. Підтвердження оператора ЕТМ стосовно сформованої заявки свідчить про вірність її заповнення та прийняття для участі в біржових торгах.
 7. Допуск користувачів, які бажають придбати деревину породи «дуб», буде надаватися, лише при наявності акту огляду деревини, відповідного продавця (лісокористувача).
 8. Допуск користувача ЕТМ до участі в біржових торгах здійснюється за умови внесення на рахунок Організатора біржових торгів суми гарантійного внеску в розмірі 5% від загальної суми замовлених лотів і сплати реєстраційного внеску в розмірі 400 грн. 00 коп.
 9. Сума гарантійного та реєстраційного внеску вказується в сформованій користувачем ЕТМ заявці на участь в біржових торгах та підлягає до обов’язкової сплати на рахунок Організатора не пізніше ніж за один банківський день до дня проведення біржових торгів.
 10. Сума гарантійного та реєстраційного внеску вважається отриманою Організатором у разі її зарахування на рахунок Організатора не пізніше ніж за одну годину до години проведення біржових торгів визначеної в публікації на базі ЕТМ.
 11. У разі відсутності на рахунку Організатора вищевказаних сум гарантійного та реєстраційного внеску на годину початку проведення біржових торгів, учасник який прострочив вищевказану сплату у визначений цим регламентом строк не допускається до проведення біржових торгів. У разі якщо по технічним причинам такі біржові торги були проведенні за відсутності відповідних внесків, результати таких торгів будуть анульовані, а лот за згодою Продавця виставляється до перепродажу на базі ЕТМ з повідомлення учасників ЕТМ, що заявляли намір про купівлю даного лоту.

12 Учасники аукціону, які не виконали вимоги щодо сплати гарантійного внеску чи внесення інших платежів (при їх встановленні), порушили вимоги цього Регламенту, та інших зобов’язань з Організатором біржових торгів до участі в аукціоні не допускаються.

 1. За порушення умов Договору купівлі-продажу необробленої деревини заготівлі попереднього кварталу (відповідно до офіційного звернення Продавця) та/або цього Регламенту, Організатор може застосовувати до Учасника штрафні санкції, встановлювати тимчасові обмеження, щодо участі в електронних біржових торгах, припиняти його доступ до електронної торгової системи. Після розв’язання всіх суперечок та розбіжностей доступ до ЕТМ надається протягом – 1 (одного) дня.
 2. До аукціону допускаються учасники, які виконали всі вимоги визначені цим Регламентом.

 

 1. ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ НА БАЗІ ЕТМ

 

 1. Проведення біржових торгів на базі ЕТМ розпочинається в час та дату вказану в інформаційному повідомленні.
 2. Конкурентний торг відбувається в режимі онлайн.
 3. Під час проведення біржових торгів крок аукціону становить 10 грн. 00 коп. та 50 грн. 00 коп., в залежності від характеристик лоту та затверджується аукціонним комітетом.
 4. Учасник ЕТМ вправі здійснити крок аукціону зазначивши власну суму у відповідній графі.
 5. Конкурентний торг за обраними лотами/лотом проводиться впродовж строкової біржової сесії. Час тривалості сесії та час до закінчення сесії відображається на екрані користувача.
 6. Час для здійснення кроку аукціону становить 60 с та відображається на екрані користувача.
 7. Переможцем за обраним лотом визнається учасник ЕТМ, який останній заявив найвищу ціну за лот.
 8. У випадку коли для участі у аукціоні подано заявку на участь від одного Покупця (єдиного претендента), який підтвердив запропоновану ним цінову пропозицію, біржові торги вважаються такими, що відбулися, а Покупець – переможцем торгу по відповідному лоту за запропонованою та підтвердженою ним ціновою пропозицією.
 9. Сервіс ЕТМ відображає поточні біржові торги в режимі онлайн. Учасник ЕТМ під час здійснення конкурентного торгу отримує інформацію про кількість інших заявлених учасників на лот та про кроки здійсненні такими учасниками.
 10. Перегляд придбаних лотів та суму винагороди, що підлягає до сплати зазначається в історії торгів.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

 1. Після завершення біржової сесії на базі ЕТМ, учасник який придбав заявлені ним лоти зобов’язаний на протязі семи банківських днів внести на рахунок Організатора, суму винагороди у розмірі – 0,7 % та 0,5 % членського внеску від продажної/кінцевої вартості придбаних лотів
 2. Організатор має право здійснити відрахування сум винагороди та членського внеску з залишкової суми гарантійної внеску. Залишок суми гарантійного внеску повертається учаснику ЕТМ на протязі 7 банківських днів
 3. Сума гарантійного внеску по непридбаним лотам повертається учаснику ЕТМ у разі, якщо останнім не було придбаного жодного лоту за наслідком конкурентного торгу.
 4. Після завершення біржових торгів на базі ЕТМ на протязі семи банківських днів здійснюється оформлення документів за наслідком проведеної біржової сесії, зокрема:

– Аукціонне свідоцтво переможця біржових торгів;

– Договір купівлі-продажу та графік поставки продукції;

– Акт наданих послуг;

– Рахунок.

 1. На першому етапі за наслідком проведення біржових торгів переможця/учаснику ЕТМ надсилаються Акт виконаних робіт та рахунок. Рахунок надсилається у разі наявності заборгованості перед Організатором.
 2. На другому етапі за умови сплати винагороди Організатора та членського внеску виготовляються Аукціонне свідоцтва та договір поставки продукції (3 екз.), які засобами поштового зв’язку та/або кур’єрською доставкою надсилаються продавцям відповідно придбаних лотів.
 3. Учасник ЕТМ/покупець та продавець/ самостійно укладають договір поставки придбаного лоту/лотів за характеристикою, ціною та умовами придбаного лоту. Укладений договір підлягає реєстрації на Товарній біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ».
 4. У разі відмови учасників ЕТМ від сплати передбачених п.п. 1 Розділ 7 внесків, результати біржових торгів по придбаним таким учасникам лотам анулюється, а сума гарантійного внеску зараховується на користь Продавця та Організатора в рівних частках. В такому випадку за згодою продавця відповідно лота виставляють до повторного торгу на базі ЕТМ, про що повідомляються інші учасники, що були заявлені на такі лоти у разі їх наявності.
 5. У разі відмови переможця біржових торгів від підписання договору поставки, біржові торги за такими лотами анулюється за поданням продавця.
 6. У разі систематичного невиконання покупцем правил передбачених цим Регламентом та/або умов Договору поставки, такий учасник може бути позбавлений права брати участь в біржових торгах на базі ЕТМ.

 

8.ІНШІ УМОВИ

 

 1. Цей регламент є основним документом що регулює порядок здійснення біржових операцій на базі ЕТМ.
 2. Регламент є чинним документом для всі зареєстрованих учасників ЕТМ стосовно користування сервісами програмно-апаратно комплексу.
 3. Зміни та доповнення до цього Регламенту вносять не пізніше ніж за один день до дня проведення біржових торгів на базі ЕТМ. Всі зміни (доповнення), що вносяться Організатором до Регламенту, набувають чинності і стають обов’язковими для всіх учасників.
 4. Організатор біржових торгів вправі зупинити проведення біржових торгів повністю або по конкретному лоту/лотам у разі якщо система зазнала технічних збоїв або постраждала внаслідок несанкціонованого втручання зі сторони. В такому випадку вся біржова сесія та/або конкретний результат торгу по лоту/лотам може бути анульована (- ні), та виставлені до повторної реалізації після усунення причин, що стали підставою для зупинення біржових торгів. А у разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника до ЕТМ, а також при виникненні інших обставин, що перешкоджають функціонуванню ЕТМ, технічний доступ учасника до електронної торгової системи буде обмежено; а відновлення в доступі буде здійснено тільки після врегулювання ситуації, що склалася.
 5. У випадку викрадення/втрати ідентифікатора доступу учасника ЕТМ, постраждала сторона зобов’язана негайно повідомити про таку обставину Організатора. В такому випаду такий користувач блокується оператором ЕТМ та не допускається до проведення біржових торгів.
 6. У разі пошкодження ЕТМ внаслідок сторонніх протиправних дій, внаслідок чого в Організатора виникла вмотивована підозра на маніпулювання програмним забезпеченням ЕТМ, Організатор приймає рішення про зупинення поточних чи відміну майбутніх біржових торгів, про що негайно повідомляє всіх зареєстрованих користувачів.
 7. У разі виникнення в учасника ЕТМ форс-мажорних обставин , які поза волею останнього позбавляють взяти участь в біржових торгах чи користуватися ЕТМ, такий учасник зобов’язаний негайно повідомити Оператора чи Організатора ЕТМ будь-яким доступним способом.
 8. Надаючи документи на реєстрацію в електронних торгах а також відповідну заявку на купівлю/продажу – учасники гарантують, що під час використання електронної торгової системи та вчинення з її допомогою дій, вони здійснюють роботу через власні персональні комп’ютери з використанням ліцензійного програмного забезпечення, якщо таке вимагається згідно законодавства про авторське та суміжні права.
 9. Порушення цього Регламенту позбавляє учасника права апелювати щодо виявлених з його боку під час проведення біржових торгів, технічних збоїв та затримок роботи електронної торгової системи.
 10. Технічні вимоги та обмеження до користувача ЕТМ:
 • доступ до електронного майданчика за одним логіном здійснюється виключно з одного комп’ютера, одночасне підключення з одним логіном з кількох комп’ютерів чи кількох вікон браузерів недопустиме;
 • користувач електронного майданчика забезпечує самостійно оновлення власного програмного забезпечення комп’ютера (до проведення торгів) – операційної системи (не нижче Windows 7), браузера (рекомендовані Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox), антивіруса;
 • рекомендується використовувати підключення до мережі інтернет через захищені мережі (з парольним доступом) на швидкості не нижче 20 Мбіт/сек;
 • блокується доступ до електронного майданчика з IP-адрес, які надаються провайдером послуг інтернет за межами України;
 • доступ до ЕТМ повинен організовуватися учасником через відкриті канали доступу в мережі Інтернет без використання анонімних засобів: анонімних мереж, мережі та браузера Тог, І2Р, Obfsproxy та їм подібних анонімайзерів, плагінів до браузерів з функціями анонімного доступу, плагінів з блокуванням трафіку чи частин трафіку, блоків, соокіез, аплетів, потоків та інше, використання приватного перегляду сторінок в браузері при відкритті сайту електронної торгової системи, анонімних ргоху-серверів, VPN каналів, VPN шлюзів та VPN тунелів, прихованих ІР-адресів, використовувати при доступі до електронної торгової системи безпечного Інтернет-серфінгу та інших засобів анонімного доступу.